Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

 

Stacks Image 24

Sigurd Skirbekk
Professor emeritus/ Dr. Philos. 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Universitetet i Oslo, Norway
E-mail:
sigurd.skirbekk@sosiologi.uio.no
Post: ISS, Pb. 1096 Blindern, 0317 Oslo.
Privat: Sildreveien 24, 1352 Kolsås.
Priv. tlf.: 99164151


Sigurd Skirbekk er født 26. 04. 1934 på Hamar. Etter avlagt eksamen artium ved Hamar katedralskole i 1953 og avtjent militærtjeneste, kom han i 1954 til Oslo der han begynte å studere sosiologi ved universitetet. Han ble Mag. Art i sosiologi i 1960, med psykologi og etnologi som støttefag. Dette året ble han valgt til formann for Kulturutvalget under Det Norske Studentersamfund og til et verv i sosialetisk utvalg under Den norske kirke.

Etter å ha hatt en undervisningsstilling ved avd. for bygdesosiologi, Norges Landbrukshøgskole, ble han tilsatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo. Sammen med Nils Christie og Johs Andenæs arbeidet han med studier av selvrapportert kriminalitet blant sesjonspliktige mannlige ungdommer. Denne stillingen kombinerte han med studier av norsk skolesentralisering, finansiert av The Ohio State University.

I 1963 ble han tildelt et graduate stipend fra Stanford University i California, der han fikk videreutdanning i 1963/64. Tilbake i Norge ble han knyttet til Institutt for samfunnsforskning på slutten av 1960-tallet. Her arbeidet han med kultursosiologi, med støtte fra Norges forskningsråd og fra NRK.

I 1971 ble han ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, der han senere ble valgt til bestyrer. I 1986 ble han Dr. Philos og fikk i 1991 et personlig opprykk til professorat. Internt har han sittet i rådet for Ex Phil, i SVs fakultetsstyre og i Professorforeningens styre. Han ble formann i Professorforeningen ved Universitetet i Oslo 2002-2004. Eksternt har han sittet i styret for UB og i styret for Politihøgskolen.

Skirbekk har i senere år arbeidet med kultursosiologiske emner, med fokus på moderne ideologier og utbredte fortolkningsformer. Et gjennomgangstema i hans arbeider har vært spørsmålet om samtidige kulturformer er adekvate for å forstå og strukturere de utfordringer som moderne samfunn stiller oss overfor. Han har gitt ut et dusin bøker og vel tohundre artikler i tidsskrifter og aviser. Sigurd Skirbekk er gift og har to barn og fire barnebarn


Se forøvrig artikler og publikasjoner i sidefelt.