Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

 

Stacks Image 24

Sigurd Skirbekk
Professor emeritus/ Dr. Philos. 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Universitetet i Oslo, Norway
E-mail:
sigurd.skirbekk@sosiologi.uio.no
Post: ISS, Pb. 1096 Blindern, 0317 Oslo.
Privat: Sildreveien 24, 1352 Kolsås.
Priv. tlf.: 67131932


 

Sigurd Skirbekk er født 26. 4. 1934 på Hamar. Etter avlagt eksamen artium ved Hamar katedralskole i 1953 og avtjent militærtjeneste kom han i 1954 til Oslo der han begynte å studere ved universitetet. Ble Mag. Art i sosiologi i 1960, med psykologi og etnologi som støttefag. Etter å ha vært vitenskapelig assistant ved Institutt for kriminologi og strafferett et par år og forskningsassistent med lønn fra The Ohio State University, ble han tildelt et graduate stipend fra Stanford Univerisity i California, der han fikk videreutdannelse i 1963/64. Tilbake i Norge ble han knyttet til Institutt for samfunnsforskning på slutten av 1960-tallet. Her arbeidet han med kultursosiologi, med støtte fra Norges forskningsråd og fra NRK. I 1971 ble han ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, der han senere ble valgt til bestyrer. Han ble i 1986 Dr. Philos og fikk i 1991 et personlig opprykk til professorat. Internt har han sittet i rådet for Ex Phil, i SVs fakultetsstyre og i Professorforeningens styre. Var formann i Professorforeningen ved Universitetet i Oslo 2002-2004.  Eksternt har han bl.a. sittet i styret for UB og i styret for Politihøgskolen.

Skirbekk har mest arbeidet med kultursosiologiske emner, med vekt på moderne ideologier og utbredte fortolkningsformer. Et gjennomgangstema i hans arbeider har vært spørsmålet om samtidige kulturformer er adekvate for å strukturere de utfordringer som moderne samfunn stiller oss overfor. Han har gitt ut et dusin bøker og vel tohundre artikler i tidsskrifter og aviser. Sigurd Skirbekk er gift og har to barn og fire barnebarn.

Se forøvrig artikler og publikasjoner i sidefelt.