Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Artikler om menneskerettigheter

Menneskerettighetene - antroposentriske rettigheter og et motperspektiv (Forkortet utsnitt fra kap 8 i Sigurd Skirbekk: Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre. Sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse. Tano/Aschehoug,Oslo 1999.)

Menneskerettighetserklæringen - Hvor solid står den? (Trykt i Humanist 1/1994)

Holocaust og historieløshet (Uniforum, Universitetet i Oslo 6.5.1999)

Rasjonell etikk eller menneskerettsmoralisme? (Seminarinnlegg trykt iHUMANIST nr. 4 2003)

Sæddonasjon til enslige og lesbiske Bioteknologinemda 23.11.06

2000-tallet: Klimadebatten (Side 184-190 i Nasjonalstaten - Velferdsstatens grunnlag, Kolofon forlag 2008)

Et kritisk lys på Menneskerettserklæringen (Trykt i antologi fra Norsk lærerakademi høsten 2014)

Bør ”Høyre” og ”Venstre” suppleres med ”Etnos” og ”Demos”?