Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Artikler om familiesosiologi
 
Familiestruktur og funksjoner
(Forkortet utsnitt fra kap 10 i Sigurd Skirbekk:
Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre. Sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse. Tano/Aschehoug,Oslo 1999.)
 
Ti påstander om ekteskap og samliv
(Denne teksten er i hovedsak hentet fra Sigurd Skirbekk: "Folkelige fordommer og forskningsbaserte funksjonsforklaringer",
ISO Rapport; Universitetet i Oslo. nr. 3 1991.)

Har kvinnene tjent på avinstitusjonaliseringen av ekteskapet ?
(Fra kap. 10, "Familieform og funksjonalitet", i Sigurd Skirbekk (1999) I
deologi, myte og tro ved slutten av et århundre.  Tano/Aschehoug, Oslo.)
 
Kampanjejournalistikk og politisert forskning
(
Inter Medicos, Tidsskrift for medisinsk etikk nr. 1/2 2002)

Familiepolitisk intervju (Dagen, den 13. februar 2005)

Klarer barn seg like godt uten mor og far? (Dobbeltkronikk, 15. og 16. februar 2005)

Ideologisk omgåelse av en demografisk utfordring (Side 171-177 i Nasjonalstaten - Velferdsstatens grunnlag, Kolofon forlag 2008)

Familie og moraldebatten (Fra "Motforestillinger. Femti påstander møter motargumenter." Historie & Kultur, Oslo 2012)

Dysfunksjonell familiutvikling? Bearbeidet utgave av familiekapittelet i S. Skirbekk:
MOTFORESTILLINGER, (Historie & Kultur 2012)

Forskning om betydningen av fedre og familiedannelse (Manuskript for Mannsaforum. Deretter publisert 21 mars 2016 i Vårt Land)

Verdens befolkningsvekst - Demografisk optimisme mot pessimisme