Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Artikler om Nasjonalisme

Ti tesar om nasjonalisme (Kronikk i Dag og Tid 1.7. 1997)

Nasjonalismen - studieobjekt og skjellsord (Nytt norsk tidsskrift 3/98)

Oppstemming til strid. En sammenlikning av norske og kanadiske krigsplakater. (Norveg nr. 1, 2000)

Nasjonalisme og globalisering (Syn og Segn 4/2001)

Antinasjonale paradokser (Utsnitt av artikkelen "Den antinasjonale myte" i antologien GODE FORMÅL - GALE FØLGER? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk (red. Ottar Brox, Tore Lindbekk, Sigurd Skirbekk. Cappelen akademisk forlag, Oslo 2003)

Hva slags stat var Norge 7/5-7/6 1945? (Trykt som kronikk i Dagbladet 9.5.2005 under tittelen ”Suverent Norge?”)