Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

 

Artikler om Nasjonalisme

Ti tesar om nasjonalisme (Kronikk i Dag og Tid 1.7. 1997)

Nasjonalismen - studieobjekt og skjellsord (Nytt norsk tidsskrift 3/98)

Oppstemming til strid. En sammenlikning av norske og kanadiske krigsplakater. (Norveg nr. 1, 2000)

Nasjonalisme og globalisering (Syn og Segn, nr. 4/2001)

Antinasjonale paradokser (Utsnitt av artikkelen "Den antinasjonale myte" i antologien GODE FORMÅL - GALE FØLGER? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk (red. Ottar Brox, Tore Lindbekk, Sigurd Skirbekk. Cappelen akademisk forlag, Oslo 2003)

Hva slags stat var Norge 7/5-7/6 1945? (Trykt som kronikk i Dagbladet 9.5.2005 under tittelen ”Suverent Norge?”)

For X‐aksen, for Y‐aksen, for Norge. Hurra! PROSA, nr.3 2008,s. 56-­‐57.

Kan vi ha en positiv nasjonsforståelse etter 22.juli? Tosidig illustrert midtinnlegg Dagbladet 6. Desember 2011

Leder ”nasjonalisme” til krig? (fra kap. 4: Motforestillinger. Femti påstander møter motargumenter. Historie & Kultur, Oslo 2012

17. mai i blekk og blod (Kronikk, Dag og Tid 5. Juli 2013)

Eidsvoll og grunnlovsfeiringen (Nettavisen Norsk kultur 30.07.2014)

Krim og Trøndelag (Dag og Tid 24.12.2015)

Fem tesar om nasjonalisme (Manuskript frå 2016, sendt Dag og Tid)

Gamle grenser for ny fylkessamanslåing (Dag og Tid 07.10-2016)

Oppland, ikke Innland (Dagsavisen nettutgaven 2017)

Tenk norsk! - når norsk er best (Kronikk i Klassekampen 24.6.2017)

Språkstriden på 1950-talet (Ein forkorta versjon av denne teksten er trykt i Dag og Tid: 27. april 2018)

Svenske tilstander (DSM (Debatt. Sanningsökand. Mediakritik) Volum 60.(6) s. 5 -13. 2005)

Vinje mot Bjørnson 2018 (Dag og Tid 2018)