Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Artikler om kulturanalyse

Norge - landet med 7 motkulturer (Skrevet for Norge idag okt. 2000)

Om kulturbegrepet (Utdrag fra kap. 1: S. Skirbekk: Ideologi, myte og tro. Sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse. Tano/Aschehoug, Oslo 1999)

Kultur - som sivilisatorisk utfordring (Denne teksten er en bearbeidet og forkortelse av kap. 12 i Sigurd Skirbekk: Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre. Sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse. Tano/Aschehoug, Oslo 1999.)

Tre begreper for kultursosiologisk analyse (Forkortet tekst fra Sigurd Skirbekk: Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre. Sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse. Tano/Aschehoug, Oslo 1999.)

Kan universitetsbasert kunnskap gjøre det lettere for næringslivet på den internasjonale arena? (Universitetet møter næringslivet -  10.10.2000)

Om å ta kultur på alvor (Trykt som kronikk i Aftenposten 4.november 2004, under tittelen ”Kulturen i samfunnet legger grunnlaget for fremskritt”)

Sivilisasjonsforståelse - en forutsetning for dialog Kronikk i Vårt Land, 13.11.06.

En gullalder sett i perspektiv (Trykt i  Kultivert debatt og debattert kultur - Det Norske Studentersanfunds Kulturutvalg i 60 år. Unipub 2007.)

Urimelig kritikk av kristen europeisk kultur (Norsk Lærerakademi, kronikk i Vårt Land, 30.01.2008)

Islam og vestens kultur; noen oversette perspektiver (St. Olav, nr. 1, 2008)

Sivilisasjon og kultur - religion og vitenskap Artikkeltrykt i antologien Ny vind over Norge - 16 artikler om frihet og ansvar. Red.: Hanne Nabintu Herland Dreyer forlag 2013

Det typiske Oslomålet. Typisk for Noreg eller for Europa? (Dag og Tid, desember 2014)

Religion og politikk. Er individsentrerte perspektiver på religion tilstrekkelige? Publisert i Vårt Land, Verdidebatt 24 september 2015

Om sivilisasjoners forgjengelighet. Ønskeligheten av sammenliknende sivilisasjonsanalyser Vårt Land verdidebatt 26.11.2015

Økologi – berre ein teori om mangfald ? Vinje mot Bjørnson Publisert i avisen Varden 2017