Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Artikler om ideologier

Ideologier - Farlige, men nødvendige Fra www.forskning.no

Nyliberalismen som ideologi (Utsnitt av kapittel 7 i Sigurd Skirbekk: Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre. Sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse. Tano/Aschehoug, Oslo 1999)
 
Var marxismens fall selvforskyldt? (Artikkel trykt i tidsskriftet Sosiologi i dag - Novus forlag, Oslo nr. 2 1999)
 
Til forståelse av ideologiske maktforhold i informasjonssamfunnet.

Til debatten om klasseteorier
(Av Sigurd Skirbekk og Per Bakke, Fra Sosiologisk Tidsskrift 1/1997)
 
Faglig og ideologisk kritikk av velferdsstaten (Innledning 14.02.95 på Humanistisk Kollegium, Universitetet i Oslo)
 
Kirken som statsideologi og motkultur - Moderniteten som utfordring (Foredrag ved 750-års jubileet for Olavskyrkja på Avaldsnes, olsok 2000. Senere trykt i Kirke og Kultur nr. 5/6 2000))

Hva skjer med det lokale demokratiet? (Fra Stein Ringen (red): Utfordringer til demokratiet? Fafo, Oslo 2000) 

Bør "høyre" og "venstre" få en avløsning (Dagsavisen 5.7.2000)

Dialog mellom sivilisasjoner som vei til fred? (Kronikk i Aftenposten, mai 2003)

Om den amerikanske liberalismens elendighet Morgenbladet, 7.10.2006

Historiens slutt og demokratiets seier
Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2007

Breivik og den høyreekstreme fare
(Trykt i avisen Dagen 10.02.2014)

Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6.12.2014)

Omfanget av hekseprosesser (Vårt Land kronikk 19.5.2015)

Religion, opplysningstid og massemord (Vårt Land Verdidebatt 26.9.2015)

Hva er ”populisme” (Aftenposten 23.6.2017)