Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Sigurd Skirbekks Hjemmeside

Artikler om innvandring og (anti)rasisme

Innvandringsdebatten: Sosiologi og utopi (Tidsskrift for samfunnsforskning , 4/1996.)

Rasismefortolkning - kampen om de kulturelle kodene (Utsnitt av artikkelen ""Rasisme" - avsløring eller tilsløring ", trykt i Per Bakke og Per Saugstad (red): Innvandring - fakta og problemer. Ad Notam/Gyldendal, Oslo 1993.)

Den vanskelige antirasismen (Kronikk i Aftenposten 19.5.1999)

Antirasismen som myte (Utsnitt fra kap. 2 og 11 i Sigurd Skirbekk: Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre. Sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse. Tano/Aschehoug, Oslo 1999)

Innvandringen - Hvem er "Den svake part"? (Utsnitt av artikkelen "Forbuden frykt" i antologien GODE FORMÅL - GALE FØLGER? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk (red. Ottar Brox, Tore Lindbekk, Sigurd Skirbekk. Cappelen akademisk forlag, Oslo 2003)

Gjensidig kritikk - en forutsetning for dialog. (Kronikk i Dagbladet  24. 02. 2004)

Innvandringspolitikk og ideologi (P2-akademiet, 10.06.2004. I bokform 2005: P2-akademiet, bind XXXII)

Tio tabubelagda tema i innvandringsdebatten (I DSM 6/2005) - Norsk originalmanus 

Målestokker (Månedens kommentar i Human Rights Service, 08.01.2007)

-

Svenske tabuer (Kronikk i VG 19.12.2014) Som PDF

KrF og innvandringspolitikken (VĂ¥rt Land og Verdidebatt 20.06.2016)

Skiftende argumenter i innvandringsdebatten 2013 -2017